سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد زمانی – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمود مدرس هاشمی – دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدفرزان صباحی – دانشگاه اصفهان

چکیده:

اولین قدم در ارائه الگوریتم های تشکیل تصویر حوزه فرکانس برای رادارهای روزنه مصنوعی، بدست آوردن طیف هدف نقطه ای می باشد. برخلاف SARتک پایه، به دلیل پیچیدگی معادله برد دوپایه، بدست آوردن طیف دوپایه به طور دقیق امکان پذیر نیست. این مقاله به محاسبه و شبیه سازی طیف دوبعدی رادارهای روزنه مصنوعی دوپایه بر اساس بسط چبی شف معادله برد می پردازد. طیف پیشنهادی ضمن امکان کاربرد در هندسه های مختلف، در بعضی از حالات دقت بهتری نسبت به روش های موجود داشته و نتایج شبیه سازی این مطلب را تایید می نماید