سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه مهماندوست – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی
مهرایین قاسمی – دانشجویان کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی علوم و صنایع غذایی دانشگاه از
سارا رییسی –
وحید لقمانی –

چکیده:

بسته بندی اسپتیک عبارتست از پرکردن یک محصول استریل شده ی تجاری به داخل یک ظرف استریل تحت شرایط استریل و درپوشگذاری محکم و سربسته ی ظروف به طوریکه از عفونت ثانویه جلوگیری شود این عمل منتج به تولید محصولی می شود که در شرایط تعریف شده و محدودی پایدار است واژه ی اسپتیک ا زکلمه ی یونانی Septicos به معنای عدم عفونت زایی میکروارگانیسمها گرفته شده است ۷ ، ۶، ۵، ۴، ۲ و ۱٫