سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حبیب شاه نظری – استادیار، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران
محمد امین توتونچیان – دانشجوی دکتری، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

تخمین نشست پی های سطحی در خاکهای دانه ای از جمله مسائل مهم برای مهندسین ژئوتکنیک بوده که کاربردهای فراوانی در طراحی انواع سازه ها دارد. در تحقیق حاضر، بانک داده گسترده ای از نشست پی های سطحی در خاکهای دانه ای گردآوری شده و بر پایه استفاده از روش نوین برنامه نویسی ژنتیکی (Genetic Programming) مدلی عددی جهت تخمین نشست پی های سطحی در خاکهای غیرچسبنده با خطای کم و دقت بالا ارائه می شود. رابطه جدید پیشنهادی با دقیق ترین روشهای مطرح در ادبیات فنی مقایسه شده و مشخصات آماری آنها ارائه می شوند. همچنین مطالعه پارامتریک، صحت روند تغییرات پارامتر خروجی مدل (نشست پی) را با تغییرات پارامترهای ورودی موثر اثبات می کند. لازم به ذکر است مدل ریاضی پیشنهادی کاملاً کاربردی بوده و در بین تمامی روش های پیش بینی کننده نشست پی های سطحی در خاکهای دانه ای، از بیشترین دقت برخوردار است.