سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی تحلیل پوششی دادها

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

اعظم میرهاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،دانشجوی کارشناسی ارشد ریاضی، اراک، ایرا
محمد ایزدیخواه – دانشگاه اراک، گروه ریاضی، اراک، ایران

چکیده:

تاکنون روشهای مختلفی برای رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده ارائه شده است که هر کدام دارای محاسن و معایبی است .در این راستا مدلهای متفاوتی ارائه شده است. از طرفی فعالیت های تولیدی، علاوه بر ورودیها و خروجیهای مطلوب، ورودیها وخروجیهای نامطلوبی مانند مواد مضر معلق در هوا، ضایعات و اثرات نامطلوب دیگری مانند آلودگی های صوتی نیز تولید می کنند و مدل بندی این خروجی ها همواره در تئوری های اقتصاد و تولید مورد توجه بوده است. از اینرو، در این مقاله ابتدا رتبه بندی واحدهای تصمیم گیرنده با روش کارایی متقاطع اصلاح شده توضیح داده می شود وسپس مدلی برای رتبه بندی در حضور داده های نامطلوب که به ناچار در بعضی از موارد وجود دارند، ارائه می شود وسپس با استفاده از برنامه ریزی آرمانی ، مدل پیشنهادی را توسعه می دهیم.