سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی تولید و بهره برداری از انرژی های نو سازگار با محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ابوالفضل فتح الله نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت دانشگاه علوم تحقیقات کرمان
علیمراد خواجه زاده – دکتری برق قدرت,عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه علوم تحقیقات کرمان

چکیده:

با توجه به نیاز روز افزون به منابع انرژی و کاهش منابع سوخت فسیلی ضرورت سالم نگهداشتن محیط زیست، کاهش آلودگی هوا، محدودیتهای برق رسانی و تامین سوخت برای نقاط روستایی دور افتاده، استفاده از انرژیهای نو مانند، انرژی آب انرژی باد، انرژی خورشید، انرژی هیدروترمال می تواند جایگاه ویژه ای داشته باشد. یکی از روشها که در بسیاری از کشورها مورد تحقیق و بهرهبرداری است و در سالهای اخیر پیشرفت زیادی در آن بوجود آمده است، استفاده از نیروگاههای بادی است. در سال های اخیر توربینهای بادی سرعت متغیر بطور وسیعی نصب وبهره برداری شده اند. در این بین ژنراتور القایی دوسو تغذیه به عنوان ژنراتور برتر در مقایسه با دیگر ژنراتور سرعت متغیر یعنی ژنراتور سنکرون (با مبدل الکترونیک قدرت با توان نامی در استاتور) مطرح شده است. از مزایای ژنراتورهای القایی دوسو تغذیه میتوان به نصب مبدل قدرت با ۳۰% توان نامی و توانایی کنترل مجزای توان اکتیو و راکتیو اشاره کرد. در این مطالعه یک روش جدید برای کنترل مستقیم توان اکتیو و راکتیو ژنراتور القایی دوسو تغذیه بر اساس انتخاب مناسب بردار ولتاژ رتور ارائه شده است. سیستم پیشنهادی بر روی یک ژنراتور القایی دوسو تغذیه ۲ مگاواتی با لحاظ تغییرات در توان اکتیو، توان راکتیو، سرعت روتور و پارامترهای ماشین تست شد. نتایج شبیه سازی نشان داد که سیستم پیشنهادی دارای عملکرد بسیار خوبی است.