سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدحسین موسوی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش آب – دانشگاه فردوسی مشهد
حسین صبورکازران – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه هیدرولیکی – دانشگاه فردوسی م
محمود فغفورمغربی – دکتری عمران – استاد گروه عمران دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

بتن پلاستیک از مخلوط مصالح سنگی (شن و ماسه)، سیمان، بنتونیت، آب و در برخی موارد از پرکنندههایی مانند خاک رس بدست میآید.استفاده از بتن پلاستیک برای ساخت دیوار آب بند در سدهای خاکی یکی از روشهای کاهش تراوش آب و کنترل زه آب در پی سدها میباشد. تغییرو بهبود مشخصات بتن پلاستیک مانند کاهش ضریب ارتجاعی و افزایش شکل پذیری به منظور تشابه با رفتار خاک بستر که سبب کاهش ترک خوردگی و افزایش عمر بهره برداری لاینینگ می گردد، باعث شد تا ایده دنبال کردن آزمایش و بررسی بتن پلاستیکی با طرح اختلاط مناسب جهت استفاده در لاینینگ کانالها به ذهن متبادر گردد. نتایج نشان می دهد افزایش نسبت آب به سیمان به مقدار بیشتری نسبت به افزایشبنتونیت به سیمان از مقاومت فشاری بتن کم می کند، بخصوص در زمانیکه میزان بنتونیت از ۲۰ به ۲۵ Kg/m2افزایش می یابد.