سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی بتن های ناتراوا مخازن ذخیره آب شرب

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

خدیجه رزمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی استخراج معدن دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بهرام رضایی – استاد دانشکده معدن و متالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
عبداله صدری – مربی دانشکده معدن ومتالوژی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

از آنجا که در فرآیند تولید سیمان پرتلند دی اکسید کربن زیادی تولید می شود. در این مطالعه سیمان جدیدی تحت عنوان ژئوپلیمرها، با داشتن امتیازاتی از جمله ارزانتر بودن، تولید دی اکسید کربن کمتر و خواص مکانیکی مطلوب، بررسی شده است.سوالات تحقیق: در این تحقیق به دنبال بررسی خواص مکانیکی سیمان ژئو پلیمری ، امکان جایگزینی آن به جای سیمان پرتلند در بتن بررسی شده است. روش تحقیق: در این پروژه، سیمان ژئوپلیمر با پیش ماده متاکائولن و طراحی آزمایشگاهی به روش تاگوچی، در آزمایشگاه تهیه شده، خواص مکانیکی آن از جمله مقاومت کششی، مقاومت فشاری، مدول الاستیسته، مدول گسیختگی تعیین شده و نتایج مطلوبی حاصل شد. نتیجه گیری: در این تحقیق با توجه به آزمایش کشش و بار نقطه ای روی نمونه های ساخته شده با در صدهای مختلف متاکائولن و سیلیس آمورف، بهینه خواص مکانیکی از جمله مقاومت فشاری، کششی، مدول گسیختگی و مدول الاستیسته را بدست آورده و در نهایت بر اساس مقدار بهینه خواص مکانیکی سیمان ژئوپلیمری، مقدار بهینه ترکیب سیمان ژئوپلیمری جایگزین سیمان معمولی برای بتن ارائه گردید.