مقاله استفاده از باکتری آمونیفیلوس اگزالاتیکوس به عنوان پروبیوتیک در صنایع کنسروسازی اسفناج به منظور کاهش اگزالات که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۱ در ارمغان دانش از صفحه ۵۵۲ تا ۵۵۹ منتشر شده است.
نام: استفاده از باکتری آمونیفیلوس اگزالاتیکوس به عنوان پروبیوتیک در صنایع کنسروسازی اسفناج به منظور کاهش اگزالات
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمونیفیلوس
مقاله اگزالات
مقاله اسفناج
مقاله پروبیوتیک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نارکی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: امتیازی گیتی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: حدود ۷۵ درصد سنگ های ادراری از کلسیم اگزالات تشکیل می شوند. گونه اسفناج به عنوان یک گیاه حاوی اگزالات بالا شناسایی شده است. هدف این مطالعه بررسی استفاده از باکتری آمونیفیلوس اگزالاتیکوس به عنوان پروبیوتیک در صنایع کنسروسازی اسفناج به منظور کاهش اگزالات بود.
روش بررسی: در این مطالعه تجربی سویه باکتری آمونیفیلوس اگزالاتیکوس به روش مولکولی شناسایی شد. بیومس باکتری تهیه شد و وزن تر آن سنجیده شد. عصاره رقیق شده و رقیق نشده اسفناج با بیومس باکتری مخلوط و انکوبه شد. هم چنین عصاره رقیق شده اسفناج با سوسپانسیون آنزیمی باکتری مخلوط و انکوبه گردید. غلظت اگزالات با کیت تشخیص اگزالات سنجیده شد.
یافته ها: سویه جدا شده آمونیفیلوس اگزالاتیکوس DIM در سایت NCBI با شماره پذیرش HQ398365 ثبت شده است و این سویه توانست ۹۸٫۳ درصد مقدار اگزلات را در عصاره رقیق شده و ۵۱٫۵۴ درصد مقدار اگزالات را در عصاره رقیق نشده اسفناج کاهش داد.
نتیجه گیری: سویه آمونیفیلوس اگزالاتیکوس DIM می تواند یک کاندیدای مناسب پروبیوتیک برای کاهش اگزالات در بدن باشد. هم چنین می توان از این باکتری در محصولات کنسرو شده دارای اگزالات بالا مانند اسفناج برای کاهش میزان اگزالات و مطلوب کردن این محصولات استفاده کرد.