سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت پساب و پسماند در صنایع نفت و انرژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم فرنام – کارشناس ارشد مهندسی فرایند، رییس پژوهش شرکت گاز استان هرمزگان
ناهید رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی، مهندسی ترموسنتیک، دانشگاه آزاد ا

چکیده:

دراین مقاله شبکه مبدلهای حرارتی واحد بخارسازی Process Steam Systam)) پتروشیمی امیر کبیر برای چهارجریان فرایندی واحد، به کمک آنالیز پینچ در مبدلهای حرارتی با محاسبات دستی و نرم افزاری، با استفاده ازنرم افزارAspen HX Net 7.2 بهینه سازی شده است. در این فرایند با افزودن دو مبدل حرارتی مقدار kj/hr 5662702 انرژی که در حال حاضرهدر می رود، به سیستم باز میگردد. مزایای استفاده از فن آوری پینچ در این واحد سبب می شود سطح انتقال حرارت مبدل E-2416 به علت استفاده از مبدل حراتی قبل از آن بمیزان m2 71 کاهش می یابد و به میزانkj/hr 1264575 انرژی در این مبدل حرارتی به سیستم باز گردد که این خود سبب کاهش بار حرارتی کولر بعد از مبدل حرارتی طراحی شده بکمک آنالیز پینچ در ورودی جریان ۲۰-۲۴ می گردد و در نتیجه دبی جرمی آب خنک کننده کولرE-2413 کاهش چشمگیری می یابد و نیز با استفاده از مبدل حرارتی روی جریان ۱-۲۴ جهت گرم کردن Wash Water به میزانkj/hr 1566776 انرژی به سیستم باز می گردد که این خود سبب کاهش بار حرارتی هیتر E-2415 شده و در نتیجه دبی جرمی استیم مصرفی جهت گرمایش کاهش می یابد. با تبادل حرارت در دو مبدل حرارتی طراحی شده و کاهش دمای آب پروسسِ دور ریز سیستم بخار سازی ازC 1700 به C 830 و نیز کاهش چشمگیر آب C.W مصرفی در کولر E-2413 ، از مشکلات همرینگ در کولر مزبور بعلت گرادیان دمای بالا و فلوی زیاد آب جلوگیری به عمل می آید . با طراحی این دو مبدل بکمک آنالیز پینچ و استفاده آن در واحد عملیاتی سیستم استیم سازی؛ با خروج دبی آب مورد نیاز از این سیستم در کولر E-2413 ، دیگر نیاز به باز کردن درین پمپهای P-2372 A,B و تخلیه آب دور ریز با دمای بالا و آسیب جدی به لوله های P.V.C زیرزمینی نمی باشد و نیز دیگر نیاز به باز کردن درین برج T-2401 جهت دور ریز آب پروسس سیستم و خطرات نا ایمن آن خروج بخار آب در فشار بالا و سر و صدای بسیار آن نمی باشد و این مشکلات فرایندی بکمک تکنولوژی پینچ و بدون تغییر در اصل فرایند حل خواهند شد.