سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی – شهر مصدر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

امیرعلی جاجرمی – عضو باشگاه پژوهشگران و نخبگان جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
بهنام به نیا – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
تکتم مظفری – عضو سازماننظام مهندسی استان خراسان شمالی

چکیده:

نور یکی از مظاهر انرژی خورشیدی است و پیوسته جزء کوچکی از تابش خورشید که از خارج به اتمسفر می رسد، به انرژی نور تبدیل می شود. نور و روشنایی چه ظاهری وچه عرفانی باعث می شود که زیبایی به چشم آید و رنگ و سایر زیبائیهای شیء جلوه کند. هنر معماری از جمله علوم و هنرهایی که می تواند به نقش در آن اشاره داشت نور خورشید یکی از مهمترین نورهای طبیعی است و از مشخصه های نور طبیعی خورشید، توالی و دگرگونی آن در طول روزاست که باعث حرکت و تغییر حالت در ساعات مختلف می شود. این مقاله به بررسی نقش نور در معماری به عنوان یک جزء سازنده در صنعت ساختمان سازی با تأکید بر استفاده بهینه از انرژی پایدار خورشید می پردازد و در خاتمه امید بر این دارد که در آینده در ساختمان ها همانند نیاکانمان شاهد به کارگیری نور طبیعی به صورت یک عنصر کاملاً اثربخش باشیم.