سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

وحید وزیری – استادیار گروه معماری دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
مهسا زارع شهامتی – دانشجوی – کارشناسی گروه معماری دانشکده فنی دانشگاه محقق اردبیلی
زهرا قاسمی –

چکیده:

با توجه به کاهش روز افزون منابع انرژی و گسترش آلودگی های محیطی و نیاز بشر امروز به انرژی ، به راه حل های جدیدی برای تامین انرژی مصرفی احساس نیاز می شود که اولا ارزان و به صرفه بوده و در ثانی با طبیعت سازگار باشد و آلودگی کمتزی تولید کند . از این رو مباحث معماری پایدار مورد توجه قرار گرفته است تا بتوان بنا هایی طراحی و اجرا کرد که با به کار گیری تمامی پتانسیل های درون سایت اجرایی نظیر نیروهای باد ، زمین گرمایی ، خورشیدی و … از لحاظ تامین انرژی خود کفا و از مصرف منابع تجدید نا پذیر بی نیاز باشند. این مقاله به دنبال بررسی و تعریف مفاهیم و شاخص های معماری ساختمان های صفرانرژی می باشد و در راستای این تعاریف و با توجه به این شاخص ها بررسی می کند که چگونه می توان برای رسیدن به پایداری در یک محیط خاص ، به تفکر ((معماری پایدار)) دست یافت . همچنین شهرستان سرعین به دلیل احساس نیاز شدید به مصرف انرژی و داشتن پتانسیل های محیطی متنوع برای رفع این نیاز ها،به عنوان منطقه ی شاخص تحقیقاتی انتخاب شده است و در انتها پتانسیل هایی از این منطقه که در راستا رسیدن به معماری پایدار مفید خواهند بود مشخص خواهد شد.