سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی CNG

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمحمدجواد آزمون – باشگاه پژوهشگران جوان، دانشجوی کارشناسی گروه مهندسی نفت، دانشگاه آز

چکیده:

وجود میکروارگانیسم های بیماری زادر آب های خوردنی باعث استفاده از روشهایی برای حذف آنها شده که کلرزنی یکی از روشهایی است که به طور وسیع استفاده می شود ولی به خاطر محدودیت ها، از غلظت کم آن استفاده می شود که در حذف بعضی از میکروارگانیسم های خطرناک ناتوان بوده ولی با اضافه کردن یک سیستم خورشیدی ارزان قبل از کلرزنی، دمای آب تا ۷۲˚C بالا می رود و همچنین از دی اکسید کلرین که محصولات جانبی سرطانزا مانند THMو HAAنمی کند استفاده شده که با درون یابی انجام شده به روش PCHIPاز داده های EPAبرای چند میکروارگانیسم مانند ژیاردیا و هپاتیت A، که مقادیر CT برای حذف آنها به ترتیب min.mg/l 0.873و۰٫۵۹۸ شدکه با استفاده از غلظت کلرین آزاد ۰٫۱ mg/l در فرآیند، این اطمینان را به ما می دهد که تمام میکروارگانیسم ها حذف شده و در ضمن در شبکه انتقال نیز آب سالم خواهد ماند