سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اسماعیل غزنوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت ساخت موسسه غیرانتفاعی آریان بابل
مرتضی حسینعلی بیگی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل
عبدالستار صفایی – استادیار دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

چکیده:

اخیرا در کشور تلاش هایی برای رهایی از وابستگی به منابع تجدیدناپذیر صورت گرفته است. در این میان سهم استان خراسان رضوی دربهره برداری از این نوع انرژی قابل توجه بوده است. استان خراسان رضوی در استفاده از انرژی های بادی و خورشیدی سابقه و تجربه دیرینه ای دارد، برای نمونه می توان به آسیاب های بادی خواف با سابقه چند صد ساله، نیروگاه بادی بینالود و همچنین نصب اولین توربین خورشیدی کشور در این استان اشاره کرد. مزیت های اقلیمی این استان باعث شده که بهره برداری از این منابع تجدیدپذیر بیشتر مورد توجه قرار گیرد . با توجه به این که حدود نیمی از انرژی های فسیلی را ساختمان های مسکونی و تجاری مصرف می کنند می توان گفت که نگرش استفاده از انرژی تجدیدپذیر در ساخت بناها نقش بسزایی در کنترل آلودگی محیط زیست خواهد داشت. لذا ضرورری است تا راهبردهای استفاده از انرژی تجدیدپذیر درساختمان های این استان با هدف کاهش آلودگی زیست محیطی جهت گیری شود. بدین ترتیب در ابتدای این مقاله با توجه به مطالعات انجام شده به بررسی موقعیت جغرافیایی و شرایط اقلیمی استان خراسان رضوی جهت استفاده از انرژی تجدیدپذیر در بخش ساختمان می پردازیم، سپس تبیین تدابیر پایدار به کار گرفته شده از سوی مهندسین، در طراحی و اجرای این ساختمان ها در دستور کار قرار می گیرد؛ تدابیر اتخاذ شده شامل راه کارهایی جهت نحوه حداکثر استفاده از انرژی خورشیدی و انرژی باد در ساختمان ها، با توجه به مقدار تابش خورشید و شرایط بادخیزی در این استان می یاشد