سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی انرژی باد و خورشید

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حمیرا حاتمی –

چکیده:

زمینه: ضرورت های زیست محیطی و محدویت منابع سنگوارهای لزوم تغییر سیستم فعلی انرژی و جایگزینی سوخت های سنگوراهای را افزایش داده است. امروزه برخی از انواع انرژی های نو مانند انرژی باد و خورشید حتی بدون در نظر گرفتن هزینه زیست محیطی سوخت های سنگوارهای، قابل رقابت با منابع سنگوراهای است و به صورت تجاری عرضه می شوند. انرژی باد و خرشید کاملا سازگار با محیط زیست بوده و سبب توسعه پایدار می شوند. روش پژوهش: این پژوهش از نوع بررسی و پژوهش کتابخانه ای و اسنادی بوده است. مطالب از مقالات ISI و علمی پژوهشی گرد آوری شده است.نتیجه گیری:کشور ما با برخورداری از پتانسیل بسیار غنی در زمینه انرژی باد و خورشید، موقعیت مناسبی برای عرضه این گونه انرژی ها در اختیار دارد. شایسته است که با استفاده بهینه از این نعمت های الهی، در برنامه ریزی انرژی کشور جایگاه مناسبی برای انرژی های نو در نظر گرفته شود.