سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد فروغی – استادیار دانشکده عمران دانشگاه آزادیزد
کامران آقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده:

در عهد حاضر یکی از معضلات جامعه بشری تولید ضایعات صنایع مختلف است که رهاسازی آنها در طبیعت، موجب مشکلات شدید زیست محیطی شده است. در دهه های اخیر تلاش های گروهی از پژوهشگران دوستدار محیط زیست بهطرق مختلف به سوی حل این مشکل سوق پیدا کرده است، که عمده ترین کوشش ها صرف بازیافت این مواد شده است. یکی از این مواد، ضایعات نساجی است.در سالهای اخیر، فروغی این ایده را مطرح نموده که با دفن این ضایعات درون بتن سبک، بتوانیم ضمن مقابله باآلودگی محیط زیست، از این ضایعات در ساخت پانلهای پیش ساخته سبک و نسبتاً عایق صوت و حرارت برای جداسازی فضاهای داخلی بناها استفاده مقبولی ببریم. مطالعات آزمایشگاهی نگارندگان حاکی از موفقیت آمیز بودن این ایده است. هدف این مقاله ارائه نتایج حاصل از این تحقیق می باشد