سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر حمزه خارکویی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد زاهدان،گروه صنایع،ز

چکیده:

شرکتهای هرمی دارای الگویی بسیاری خطرناک و ابزاری بسیارمفید هستند که بدلیل کاربرد مضری که برای اقتصادهرکشور دارند درتمام کشورهاتلاش شده تا آنها را ازصحنه اقتصاد هرکشور حذفنمایند که درکشورخودمان نیز چنین بود هاست اما دراین مقاله تلاش شده است تا با استفاده ازپویایی شناسی سیستم از همین شرکت های هرمی الگو وابزاری مناسب برای ارتقا تعاونیها ارایه شود به گونه ای که دیگر نه تنها برای اقتصادکشور مضرنبوده بلکه مفید نیز باشد این الگوی پیشنهادی به گونه ای تهیه شده که هم با آن بتوان سازوکارشرکت های هرمی را توضیح داد و هم بتوان از آن درارتقا تعاونیها استفاده کرد و پس از تهیه میتوان این الگو را درمحیط نرم افزار vensim پیاده اجرا و شبیه سازی کرد