سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید گرانیان – دانشجو دکتری معدن، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی بیرجند
حسن طباطبایی – دکتری اکتشاف معدن، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
مرتضی طبایی – دکتری زمین شناسی، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
هوشنگ اسدی هارونی – دکتری اکتشاف معدن، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری در اکثر پروژههای اکتشافی، فعالیتهای آن به صورت مرحله ای انجام می شود. از آنجا که کمیت و کیفیت هر فعالیت می تواند متغیر باشد، لذا زمان، هزینه و محصول هر پروژه اکتشافی متفاوت و منحصر بفرد خواهد بود. با توجه به اهمیت فلز طلا در اقتصاد و مشکلات خواص در اکتشاف کانسارهای طلا، به منظور کنترل موارد فوق، مدیریت پروژهای اکتشافی طلا ضروری تر به نظر می رسد. با توجه به فراوانی نوع کانسارهای پرفیری غنی از طلا در ایران خصوصاً در زون ارومیه- دختر نسبت به دیگر انواع کانسارهای طلا، کنترل پروژه اکتشافی این تیپ کانسارها از نظر نوع و زمان انجام هر فعالیت در فازهای چهارگانه اکتشاف (شناسایی، پی جویی، اکتشاف مقدماتی و اکتشاف تفضیلی) به کمک روش ساختار شکست کار در این مقاله مورد بررسی قرار گرفته است. برای هر فاز اکتشافی نوع و زمان مورد نیاز هر فعالیتی که می توان از ابزارهای پنچگانه اکتشافی (زمین شناسی، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، دورسنجی و حفاری) استفاده نمود، پیشنهاد شده است. از نظر کمی و کیفی زمان پیشنهادی برای مراحل چهار گانه اکتشافی به ترتیب برای فاز شناسایی ٢ ماه، فاز پی جویی ۴ ماه، فاز اکتشاف مقدماتی ٨ ماه و فاز اکتشاف تکمیلی ۲ – ۱/۵ سال است. بنابراین زمان کلی انجام یک پروژه اکتشافی کانسار پرفیری طلا ۳۸ -۳۲ ماه پیشنهاد می شود.