مقاله استفاده از الگوی استراتژی توسعه شهری در برنامه ریزی کاربری فضای سبز (مطالعه موردی: منطقه یک شهر زنجان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۷ تا ۲۱ منتشر شده است.
نام: استفاده از الگوی استراتژی توسعه شهری در برنامه ریزی کاربری فضای سبز (مطالعه موردی: منطقه یک شهر زنجان)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استراتژی توسعه شهری
مقاله مدل AHP
مقاله کاربری فضای سبز
مقاله تکنیک SWOT
مقاله زنجان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احدنژاد محسن
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی اکرم
جناب آقای / سرکار خانم: کاظمی لیلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری، مجموعه فعالیتهایی است که محیط انسانی را مطابق خواسته ها و نیازهای جامعه ی شهری سامان می بخشد و این مقوله، هسته اصلی برنامه ریزی شهری را تشکیل می دهد.امروزه در اثر شهرنشینی بدون برنامه نابسامانی هایی در ویژگی های کاربری زمین در شهرها به وجود آمده است؛ در واقع از آنجا که هدف نهایی برنامه ریزی کاربری زمین، تعادل اکولوژیک و عدالت اجتماعی در روند توسعه و عمران شهری است، این امر در عمل بدون یک استراتژی مناسب و مدیریت قوی امکان پذیر نخواهد بود. اهداف این پژوهش آن است که ابتدا با استفاده از روش AHP، به بررسی و تحلیل وضعیت کاربری های شهری منطقه ۱ شهر زنجان و ارزیابی کمی و کیفی وضع موجود آن متناسب با سرانه ها و استانداردهای شهری پرداخته، تا به وسیله یکی از تکنیک های استراتژی توسعه شهری (تکنیک SWOT)، به مدیریت بهینه برنامه ریزی کاربری اراضی با تاکید بر کاربری فضای سبز شهری بپردازد.نتایج حاصل از روش AHP نشان داد که کاربری اراضی منطقه ۱ شهر زنجان با تاکید بر مولفه سازگاری، در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛ همچنین نتایج SWOT نیز نشان داد که راهبردهای توسعه فضای سبز منطقه ۱ شهر زنجان، به راهبردهای تهاجمی نزدیک می باشد و مسوولین باید سعی نمایند از نقاط قوت و فرصت، نهایت استفاده را برده و به سمت این راهبردها گام بردارند.