سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

وحید حسین نژاد – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
ابراهیم بابائی – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز
مهرداد طرفدارحق – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه تبریز

چکیده:

یکی از طرح های بکار گرفته شده در بهره برداری بهینه از سیستم های توزیع، بازآرایی این سیستم ها می باشد که با هدف کاهش تلفات در سیستم های توزیع و جلوگیری از اضافه بار شدن سیستم مورد استفاده قرار می گیرد. منظور از بازآرایی سیستم های توزیع تغییر توپولوژی این سیستم ها از طریق تغییر حالت باز و بسته کلیدهای موجود در سیستم و به دنبال آن تغییر جهت سیلان توان می باشد. از آن جایی که بازآرایی یک مسئله بهینه سازی عددی است، در این مقاله یک روش تکاملی جدیدی بنامQPSO برای حل این مسئله استفاده شده است . این روش جدید بر مبنای ترکیبی از روشPSO با قوانین مکانیک کوانتومی کار می کند و با مدل سازی ذرات PSO در دنیای کوانتوم، دقت و قدرت جستجوی ذرات را نسبت به روشPSO افزایش می دهد. در کنار قدرت بالا ، سادگی این روش نسبت به سایر روش های بهینه سازی را می توان از مزیت های دیگر روش جدید عنوان کرد. در این روش جدید بردار سرعت حذف شده و تعداد پارامتر های کنترلی به یک عدد کاهش یافته است. در انتهای مقاله نتایج حاصل از شبیه سازی برروی دو سیستم توزیع آورده شده است و برای نشان دادن کارایی، نتایج بدست آمده با استفاده از روش فوق، با نتایج سایر روش ها مقایسه شده است