سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

آرزو کلانتری – کارشناس ارشد عمران سازه های هیدرولیکی- دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهرا
عباس منصوری – استادیار گروه سازه های هیدرولیکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

با توجه به اینکه احداث سرریز سدها درصد بالایی از هزینه های سدسازی را به خود اختصاص میدهد، ارائه طرحی مطمئن و بهینه برای سرریز دارای اهمیت ویژه ای می باشد. درپاره ای از طرح های سدسازی سیستم مناسب برای کنترل و خروج سیلاب، استفاده توأم از یک سرریز اصلی به همراه یک سرریز کمکی از نوع سرریز شسته شونده (فیوزپلاگ) میباشد. در این مقاله برای بهینه سازی اقتصادی سیستم کنترل سیلاب شامل احداث سرریز اصلی وخاکریز شسته شونده به مدلسازی یکتابع هزینه کلی پرداخته شده و جهت یافتن نقطه بهینه در انتخاب طول سرریز اصلی PSO (Particle Swarm Optimization که یکروش بهینه سازی مبتنی بر جمعیت است به مینیمم سازی تابع مذکور در محدودههای در نظر گرفته شده پرداخته شده است. ترکیبات مختلفی از طول سرریز اصلی و ارتفاع فیوزپلاگ وجود دارد که از میان آنها ترکیبی که کمترین هزینه را داشته باشد و در عین حال نیازهای هیدرولیکی را برآورده کند، بهترین طرح است. نتایج بهینه سازی توانایی این الگوریتم را در کاهش هزینههای مربوط به سیستم کنترل و خروج سیلاب با توجه به کاهش سیلاب طراحی سرریز اصلی و احداث فیوزپلاگ نشان میدهد