سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی زاهدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد
ناصر مهرشاد – استادیار گروه الکترونیک دانشگاه بیرجند
غزاله سرایی – دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

یکی از راه حلهای اساسی برای مونیتورینگ زمان حقیقی شبکه های قدرت سیستم PMU می باشد از مهمترین اجزا یک سیستم مدرن مدیریت انرژی در شرکتهای برق فرایند تخمین حالت سیستم قدرت براساس اندازه گیری کمیات آن در زمان واقعی می باشد دراین مقاله روشی نو برمبنای الگوریتم رقابت استعماری برای جایابی بهینه واحدهای اندازه گیری فازور PMU به منظور مشاهده پذیری کامل شبکه ارائه می گردد روش پیشنهادی در شبکه های ۱۴ ، ۳۰ ، ۵۷ ، ۱۱۸ شینه IEEE بررسی شده است دراین مقاله تحلیل مشاهده پذیری شبکه به روش تحلیل توپولوژیکی انجام شده است نتایج حاصله نشان میدهد این الگوریتم توانایی زیادی در بهینه سازی توابع دارد نتایج به دست آمده با این الگوریتم با نتایج حاصل از دیگر روشهای الگوریتم تکاملی مقایسه می گردد.