سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسین موافق قدیرلی – دانشگاه آزاد اسلامشهر
مریم رستگارپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه

چکیده:

درسالهای اخیر توجه زیادی به معماری سرویس گرای بلادرنگ و سیستم های رزرو پیشرفته درحوزه خوضه های رایانه ای شده است هدف ازاین تحقیق استفاده از الگوریتم جستجوی A جهت بهینه سازی عملیات رزرو پیشرفته سرویس ها درسیستم های مبتنی برمعماری سرویس گرا ی بلادرنگ با کاربست معماری RT-Llama است از انجایی که معماری RT-Llama از ساختمان داده ای به نام hTBTree برای نگهداری اطلاعات رزرو پیشرفته سرویس ها درون مخزن رزرو و مخزن استفاده میزبان استفاده میشود دراین تحقیق از الگوریتمی سریع و اکتشافی به نام A جهت پیمایش و دستیابی به برگهای این درخت دودویی استفاده شدهاست الگوریتم A کارایی جستجو در hTBTree را بهبود می بخشد و سبب میشود سیستم هایی با کاربرد معماری سرویس گرای بلادرنگ درفرایند پذیرش درخواستها موثرتر عمل نماید به این ترتیب فرایند رزرو سرویس ها بطور بهینه اجرا شود.