سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای پژوهشهای نوین در ریاضی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رسول نورالسناء – استاد،دانشکده مهندسی صنایع،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران
مسلم توشقانیان – کارشناس ارشد مهندسی صنایع،دانشگاه علم و صنعت ایران،تهران

چکیده:

معمولا درعمل به مسائلی برمی خوریم کهدر آنها مجموعه ای از متغیرهای وابسته و خروجی بصورت توابعی غیرخطی و پیچیده از پارامترهای ورودی و تاثیر گذار ظاهرگشته اند به طوری که تعیین مقدار بهینه این توابع و نیز پارامترهایمتناظر با آنها از روشهای کلاسیک تحقیق در عملیات یا ریاضی امکان پذیر نیست بطور مثال وقتی در ادبیاتکنترل کیفیت صحبت از طراحی اقتصادی می شود ذهن خواننده سریع به سمت تابع پیچیده ای از پارامترهای طراحی نمودار کنترل نظیر حجم نمونه نرخ نمونه گیری ضریب حدود کنترل ودیگر پارامترهای وابسته به نمونه گیری منعطف می گردد که هزینه اجرای spc را دربرداشته و در طول پروسه تولید بایستی مینیمم گردد در سالهای اخیر ظهور روشهای نوین در بهینه سازی از جمله متاهیوریستیک ها از یک طرف قدرت حل مسائل را بالا برده و از طرف دیگر به طرز چشمگیری باعث کاهش زمان و هزینه و افزایش کارایی حل مساله گردیده است.