سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی نرم افزار

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهروز نجات – گروه کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی( نی
حامد ارشادی پور – گروه کامپیوتر ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خراسان رضوی ،

چکیده:

با توجه به افزایش استفاده از برنامه های چند رسانه ای، کیفیت مطلوب تر وسرعت خدمات بیشتر در شبکه های ارتباطی و بخصوص اینترنت که کاربران آن از امکاناتی نظیر پخش ویدئو و آموزشهای راه دور استفده می کنند، بیشازپیش نیاز است که این وظیفه بر عهده بخش کیفیت خدمات شبکه است که با اعمال سیاستهای خود به این امر تحقق بخشد . در این راستا یکی از مدلهایارتباطی گره ها ارتباط چندپخشی است ،که این ارتباط چند پخشی یک مدلایجاد توزیع ساختار درختی است، که در آن یک منبع چندپخشی تنها یک کپی از اطلاعات را به یک گروه از گیرنده ها ، به جای ارسال یک کپی مجزا ازداده ها به هر یک از گیرنده ها بعنوان ارتباط تک پخشی می فرستد .روشهای متعددی برای انجام مسیر یابی چند پخشی ارائه شده اند که از الگوریتمهای استفاده شده می توان به الگوریتم کلونی مورچه ها و الگوریتم ژنتیک اشارهکرد .در این مقاله، روشهای ارائه شده برای حل مشکل مسیریابی در کیفیت خدمات شبکه را مورد بررسی قرار می دهیم و نتایج بدست آمده توسط محققان را مقایسه می کنیم .نتایج شبیه سازی با کمک الگوریتم ژنتیک گویای نقاط قوت و ضعف آنهاست که در حالتهای مختلف مقدار دهی مورد بررسی قرار میدهیم.