سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

هادی غیبی – دانشکده مهندسی برق و رایانه و فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی واح
محمدمهدی عبادزاده – استادیار- دانشکده کامپیوتر و مهندسی اطلاعات دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

کشف و اصلاح اشتباهات تایپی و املایی از جمله مسائلی است که در طی چند سال اخیر توجه بسیاری از محققین را به خود معطوف ساخته است. بررسی شباهتهای موجود مابین رشتههای کاراکتری، اصلاح غلطهای آوایی با استفاده از کدگذاری برای کلمات، بررسی روشهای احتمالی برای تشخیص اشتباهات ساختاری و معنایی و همچنین بررسی روشهای دستیابی به ریشه کلمات برای جلوگیری از افزونگی در پایگاه لغات از جمله این موارد می باشد .در این مقاله تکنیکهای مختلف مدلسازی خطای کاربر بررسی و راهکاری نوین برای حل این مساله توسط شبکههای عصبی -فازی و الگوریتم ژنتیک ارائه شده است. شبکه پیشنهادی توسط پایگاه دادهای از لغات صحیح ساخته شده و در مرحله تست توسط قوانین فازی از بین کلیه لغات شبکه، لغات با بیشترین میزان تعلق انتخاب می شود. در سیستم پیشنهادی خطای کلمات صحیح صفر و خطای تست شبکه بسته به نوع خطا متغیر میباشد. در این روش برای کلمات با طولهای متفاوت شبکههای متفاوتی ایجاد میشود. این ویژگی سبب میگردد تا یک شاخص گذاری بر روی کلمات انجام شده و روند جستجو با سرعت بیشتری انجام پذیرد. از مهمترین ویژگیهای شبکه پیشنهادی آن است که ورودیهای آن بهصورت مقادیر فازی در نظر گرفته شده و همچنین خطای آموزش شبکه صفر می باشد