سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز عالمپور – دانشگاه صنعتی مالک اشتر ،مجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی
کاووس زارع –
علی دهقانیان –

چکیده:

هاورکرافت در زمره طرحهای پیشرفته دریایی کلاس ائرواستاتیک میباشند . در این شناورها با استفاده از فن و هدایت هوا به کف سازه وایجاد اختلاف فشار معکوس , جداسازی کامل بدنه و یا بخشی از آن صورت می پذیرد. کاهش وزن سازه در این شناورها از اهمیت بسزایی کاسته میشود . در این مقاله با استفاده (Hovering) برخوردار بوده و با تولید سازه های بهینه کم وزن از توان مصرفی در زمان هاورینگ از روش بهینه سازی منطق ژنتیک به ارزیابی االگوهای بهینه وزنی شناورهای هوادریا پرداخته شده است و نتایج مربوط به کاهش وزن المانهای سازه ای با حفظ استحکام بدنه اصلیMain hull و چیدمان المانهای طولیLongeron) در ساختار فریم بندی مورد تحلیل قرار گرفته است .از نتایج بدست امده میتوان در خصوص بهینه سازی المانهای سازه ای شناورهای هوا-دریا نظیر هاورکرافت Hovercraft) و هیدرو فویل Hydrofoil) استفاده نمود .