سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

مصطفی مزینانی – دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
نازنین مرادی نسب –

چکیده:

در این مقاله مسئله چیدمان تسهیلات مبتنی بر ساختار نواری منعطف با در نظر گرفتن همزمان دو هدف حداقل کردن هزینه حمل و نقل مواد و حداکثر کردن نرخ نزدیکی، مورد بررسی قرار گرفته و برای حل آن، از دو الگوریتم فراابتکاری چند هدفه NSGA-II,NRGA استفاده شده است. در چیدمان مبتنی بر ساختار نواری منعطف، دپارتما نها به صورت پیوسته به نوارهایی موازی با عرض های مختلف اختصاص مییابند. الگوریتمهای پیشنهادی برای چندین مسأله آزمایش شده است. نتایج به دست آمده مؤثربودن این الگوریتمها را نشان م یدهد