سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احسان نجف زاده اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار
جابر کریم پور – استادیار و عضو هیئت علمی گروه علوم کامپیوتر دانشگاه تبریز
مجید مقدم دیزج هریک – دانشجوی کارشناسی ارشد نرم افزار

چکیده:

امروزه با گسترش شبکه های کامپیوتری بحث امنیت شبکه ها بیش از گذشته مورد توجه پژوهشگران قرارگرفته است دراین راستا تشخیص نفوذ به عنوان یکی از ابزارهای اصلی برقراری امنیت در شبکه های کامپیوتری شناخته می شود سیستم کشف نفوذ که به اختصار IDS نامیده می وشد برنامه ایست که با تحلیل ترافیک جاری شبکه و یا تحلیل تقاضا ها سعی در شناسایی فعالیت های نفوذ گرانه می نماید و درصورتی که تشخیص دهد که ترافیک ورودی به شبکه از طرف کاربران مجاز نیست و از فعالیت های یک نفوذ گر ناشی می شود به نحو مناسب مسئول شبکه را در جریان می گذارد و یا یک واکنش خاص نشان میدهد بنابراین سیستمهای تشخیص نفوذ بخش زیادی از زیربنای امنیتی سازمان ها را تشکیل میدهد دراین راستا استفاده از رویکردهای هوشمندانه ی داده کاوی و سیستمهای خبره به منظور پیش گویی ناهنجاری ها در شبکه های کامپیوتری در حال افزایش است. دراین مقاله پس از بررسی عملکرد سیستمهای تشخیص نفوذ مبتنی بر عامل کاربرد الگوریتم های داده کاوی دراین سیستم ها را بیان می کنیم.