سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مسعود شریف زاک – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-گرایش سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید ب
غلامعباس بارانی – استاد بخش عمران، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

به طور کلی از نظر هندسی، مقاطع مرکب شباهت زیادی به رودخانه ها و جریان های طبیعی دارد. پهنه سیلابی )سیلابدشت( و کانال اصلی، از اجزای اصلی تشکیل دهنده این مقاطع می باشند. با توجه به توضیحات فوق، تعیین ظرفیت انتقال رودخانه ها نقش مهمی در توسعه و استفاده از اراضیاطراف آن به منظور کشاورزی و غیره دارد. از این حیث، این مقاطع همواره توجه محققین زیادی را به خود جلب نموده که منجر به ارائه روش های یک بعدی و دو بعدی مختلفی جهت تعیین ظرفیت در آنها، گردیده است. در این تحقیق روش های مقطع واحدSCM( تقسیم بندی مقطعDCM(تبادل دبیEDM(و شیونو- نایتSKM( مورد بررسی قرار گرفته و نتایج آنها با نتایج حاصل از مدل شبکه های عصبی چند لایهMLP( مقایسه گردیده است. نتایج این مقایسه نشان می دهد که به طور کلی مدل شبکه های عصبی مصنوعیANN( عملکرد بهتری نسبت به روش های ذکر شده داشته و همچنین دقت بیشتری نسبت به روش هایSKM و DCM، SCM دارد.