سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای مهندسی کامپیوتر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رمضان تیموری یانسری – گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرگز
اسماعیل سعیدیان –

چکیده:

امروزه توسعه سیستمهای هوشمند با الهام ازطبیعت از زمینه های پرطرفدار هوش مصنوعی است الگوریتم های ژنتیک بهینه سازی کلونی مورچه ها روش بازپخت شبیه سازی شده وروش بهینه سازی ازدحام ذرات ازجمله این الهام گیری میب اشند درنقطه مقابل درارایه الگوریتم های بهینه سازی علیرغم توجه به تکامل زیستی انسان و سایرموجودات به تکامل اجتماعی و تاریخی او به عنوان پیچیده ترین و موفق ترین حالت تکامل توجه چندانی نشده است الگوریتم رقابت استعمارینه از یک پدیده طبیعی بلکه از یک پدیده اجتماعی انسانی الهام گرفته است بطورویژه الگوریتم رقابت استعماری به فرایند استعمار به عنوان مرحله ای ازتکاملا جتماعی سیاسی بشر نگریسته و با مدلسازی ریاضی این پدیده تاریخی از آن به عنوان منشا الهم یک الگوریتم قدرتمند درزمینه بهینه سازی بهره میگیرد. دراین مقاله ضمن بیان مفاهیم و اصول تئوری بازیها و الگوریتم رقابت استعماری کاربردی از الگوریتم رقابت استعماری درتئوری بازیها و مساله بهینه ازی بازیهای گروهی ارایه شده است.