سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی عباس قربانی – گروه برق، دانشکده مهندسی – دانشگاه شمال
بهاره رنجبر – دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر
رحمن دشتی – دانشکده برق و کامپیوتر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

تجدیدآرایش شبکه های توزیع که با مجموعه ای کلید زنی صورت می گیرد ، یک روش ساده و کم هزینه است که بدون افزودن تجهیزات اضافه بر شبکه ، تلفات سیستم توزیع را کاهش می دهد. در این مقاله روشی نوین به کمک ترکیب شبکه های عصبی و فازی جهت تجدیدآرایش شبکه های توزیع به منظور کاهش تلفات بیان شده است . این روش با استفاده از ترکیب شبکه عصبی و الگوریتم های دسته بندی فازی c-mean آرایش بهینه ای از شبکه توزیع را مشخص مینماید که دارای تلفات کمینه است . روش پیشنهادی قابل اجرا برای تجدیدآرایش در چندین سطح بار و همچنین بار بلادرنگ می باشد . در پایان کارآیی روش مذکور با یک سیستم توزیع معروف استاندارد ۱۶ باسه و ۶۹ باسه نشان داده شده است.