سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی فناوریهای معدنکاری ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پریسا روشنی رودسری – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
احمدرضا مختاری – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدحسن طباطبایی – استادیار دانشکده مهندسی معدن، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

خوشه بندی فازی میان مرکز یک الگوریتم قوی برای تحلیل داده های اکتشافی به ویژه داده های ژئوشیمیایی می باشد. در روش های خوشه بندی متداول هر نمونه ورودی متعلق به یک و فقط یک خوشه است. در بعضی مواقع تفسیر نتایج حاصل از خوشه بندی مشکل خواهد بود. همچنین ا ین روش ها گاهی نتایج قابل قبولی بدست نمی دهند و موجب رده بندی نادرست داده ها می شوند، بطوری که نمونه ها شبیه به هم را در خوشه های متفاوت رده بندی می کنند. الگوریتم خوشه بندی فازی میان مرکز یک روش خوشه بندی است، که هر نمونه می تواند متعلق به یک یا چند خوشه باشد. در این پژوهش از الگوریتم خوشه بندی فازی میان مرکز (FCMC) برای تحلیل داده های ژئوشیمیایی کانسار مس کوه پنج استفاده شده است. کانی سازی مس پورفیری کوه پنج واقع در کمان ولکانو پلوتوتیکی ارومیه دختر در کمربند مس کرمان و در نزدیکی معدن مس سرچسمه (۲۰ کیلومتری جنوب شرقی آن) واقع شده است. داده های ژئوشیمیایی شامل نمونه های سنگی به تعداد ۶۱۲ نمونه برداشت و برای ۴۳ عنصر مورد آنالیز واقع گردید. نتایج حاصل از روش FCMC بر روی داده ها و مناطق آتومالی روی عناصر مس و مولیبدن نشان داده شده است.