سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامبیز عالمپور – دانشگاه صنعتی مالک اشترمجتمع دانشگاهی علوم و فناوری دریایی
علی دهقانیان –

چکیده:

ارزیابی هزینه های تولیدCoat Estimation و ارائه دورنمایی از مسائل مالی و هزینه های پروژه از مهمترین بخش های طراحی (Conceptual Design می باشد. در نظام طراحی رسیدن به الگوهای مهندسی مناسب تابعی از عوامل مالی است و هزینه یکی از تعیین کننده ترین شاخصهای طراحی است [ ۱]. هاورکرافت و تولید نمونه های پیشرفته تر بصورت کامل با این موضوع در ارتباط می باشد و کاهش هزینه های طراحی, ساخت, تولید و نگهداری در افزایش سهم رقابتی هاورکرافت نسبت به سایر شناورها حائز اهمیت میباشد.بکار گیری الگوریتم خانه مورچگان(Ant Colony System در این زمینه یکیاز روشهای موفق در ارزیابی زمان تعمیرات شناور و کاهش زمان تعمیراتی شناور در ایستگاههای متفاوت کاری می باشد. نتایجحاصل نشان می دهد که استفاده از این الگو در رابطه با کاهش هزینه های تعمیراتی حائز اهمیت بوده و می توان از این الگوبه صورت توسعه یافته در رابطه با سایر شناورها استفاده نمود