سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سیف برقی – عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا س
مریم قبادی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

دراین مقاله مدلی ازنوع مساله پوشش مجموعه طراحی شده است تا باکمترین تعداد ممکن ازتسهیلات به تمام تقاضاها پاسخ داده شود سعی کردیم تا مدلسازی دراینجا از دیدگاه مشتری انجام شود برای هرتسهیل محدوده پوششی تعریف نمودیم تا مشتریان برای دریافت خدمت بیشترازیک فاصله استانداردی طی ننمایند درمدل ما تعداد خدمت دهنده های تخصیص داده شده به هرتسهیل ازقبل مشخص نبوده و باتوجه به تقاضای وارد شده به سیستم و نرخ سرویس دهی درطی حل مساله مشخص میشود چرا که اطلاعات لازم برای تخصیص تعداد بهینه خدمت دهنده به هرتسهیل ازلحاظ اقتصادی و رضایت مشتری قبل ازحل مدل دردست نمی باشد همچینن برای طول صفی که مشتری پس ازورود به سیستم با آن مواجه می شود حداکثری درنظر گرفتیم