سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ایمان سبززاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی آب- دانشگاه صنعت آب و برق- ت
سعید علیمحمدی – استادیار دانشگاه صنعت آب و برق، تهران
مجتبی شوریان – دکتری مهندسی عمران- آب، موسسه تحقیقات آب، وزارت نیرو

چکیده:

سیستم های منابع آب متشکل از بخش های مختلف و مستقل از هم مانند زیست محیطی، اجتماعی، هیدرولوژیکی و مدیریتی می باشند . مدیریت وبرنامه ریزی این منابع در سطح یک حوضه آب ریز نیازمند مدل های شبیه ساز است که معرف همه ی جنبه های سیستم منابع آب باشندMODSIM یک مدل پشتیبان تصمیم مدیریت حوضه آبریز است که برای اولین بار در دانشگاه ایالتی کلرادو در سال ۱۹۷۹ توسعه داده شده است . این مدل قابلیت شبیه سازی خصوصیات مختلف حوضه آبریز را دارد. در این مطالعه ضرایب بازگشتی جریان از نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی که از پارامترهای مدلMODSIM می باشند، به کمک تکنیک کالیبراسیون تخمین زده شده اند. کالیبراسیون به کمک الگوریتمPSO به عنوان یکی از الگوریتم های بهینه ساز و در دسته الگوریتم های هوش جمعی، انجام شده است. کد الگوریتمPSO زبان )VB.Net در محیط اجرای سفارشیMODSIMنوشته شد . به کمک این ویژگیMODSIM کالیبراسیون بدون استفاده از برنامه یا نرم افزار دیگری انجام گرفته است . از تابعRMSE به عنوان تابع هدف برای کالیبره کردن هیدروگراف جریان سطحی استفاده شد.