مقاله استفاده از اسمز در بهینه سازی فرآیند خشک کردن موز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در نوآوری در علوم و فناوری غذایی (علوم و فناوری غذایی) از صفحه ۸۳ تا ۸۹ منتشر شده است.
نام: استفاده از اسمز در بهینه سازی فرآیند خشک کردن موز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آبگیری اسمزی
مقاله موز
مقاله جذب مواد جامد
مقاله کاهش آب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهنام پریسا
جناب آقای / سرکار خانم: کاراژیان حجت
جناب آقای / سرکار خانم: شهیدی نوقابی مصطفی
جناب آقای / سرکار خانم: پروینی مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش فرآیند آبگیری اسمزی برای قطعات میوه موز به ضخامت ۱۰ میلی متر در سه سطح دمایی ۳۵، ۴۵ و ۵۵ درجه سانتی گراد و در فواصل زمانی ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰، ۱۸۰، ۲۴۰ در غلظت های مختلف ساکارز در ۲ سطح (۳۵% و ۴۵%) و گلوکز در ۲ سطح (۳۵% و ۴۵%) و ترکیب (ساکارز ۲۰% و گلوکز ۲۵%) و ترکیب (ساکارز ۲۵% و گلوکز ۲۰%) در حالت استاتیک انجام گرفت. نسبت محلول اسمزی به میوه در ۲ سطح ۵ به ۱ و ۱۰ به ۱ انتخاب گردید. مقادیر حذف آب و جذب مواد جامد در فواصل زمانی مختلف محاسبه گردید. نتایج نشان داد، میزان حذف آب و جذب مواد جامد با افزایش غلظت و زمان خشک شدن و افزایش دمای محلول اسمزی ارتباط مستقیم داشت. محلول های اسمزی گلوکز دارای بیشترین میزان جذب قند و محلول های اسمزی ساکارزی دارای کمترین مقدار جذب جامد بودند. محلول اسمزی (ساکارز ۲۰% و گلوکز ۲۵%) دارای بیشترین میانگین دفع آب بود. به کار بردن محلول ساکارز ۲۰%+ گلوکز ۲۵% در دمای ۵۵ درجه سانتی گراد، نسبت ۱ به ۵ و زمان ۲۴۰ دقیقه شرایط مطلوبی بود.