سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کامران قوامی – پژوهشگاه نیرو
معصومه رحمانی – پژوهشگاه نیرو

چکیده:

مزایای شبکه های بیسیم از جمله هزینه پایین تجهیزات،سرعت بالای نصب و راهاندازی، قابلیت انعطاف در ایجاد و گسترش شبکه، سهولت در نگهداری شبکه، و موارد متعدد دیگر از یک سو و افزایش قابلیت اطمینان و امنیتآنها از سوی دیگر موجب گسترش روزافزون آنها در کاربردهای مختلف از جمله کاربردهای خاص و حساس صنعتی گشته است. با توجه به مزایای شبکه های مش برای کاربردهای صنعتی، این توپولوژی مبنای طراحیاستانداردهای جدید بیسیم صنعتی قرار گرفته است. هدف از این مقاله آشنایی با سه استاندارد عمده و نوینمخابرات مش بیسیم صنعتیZigBee ISA100.11a و WirelessHART در حوزه اتوماسیون فرایندهای صنعتی می باشد. همچنین ضمن مقایسه فنی بین قابلیتهای آنها، در انتها کاربردهای عملی و نمونههای پیادهسازی شده این استانداردها در نیروگاههای تولید برق ارائه گردیده است