سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیرا ثابت عهدجهرمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی علوم و صنایع غذایی
محمد دانشی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی یزد

چکیده:

ازن اکسیدکننده و ضدعفونی کننده بسیار قوی است این خصوصیات سبب از بین بردن میکروارگانیسم ها و همچنین جلوگیری از رشد باکتریها و کپک ها و قارچها و انگلها می شود و درعین حال طراوت و تازگی و به خصوص رنگ اصلی میوه ها و سبزیجات تازه و گوشت ها را حفظ می کند این درحالی است که درفرایندهای حرارتی به منظور کاهش بار میکروبی فراورده علاوه براینکه رنگ و تازگی محصول تا حد زیادی از بین می رود برخی مواد مغذی از جمله برخی انواع پروتئین ها و ویتامین ها نیز از دست می روند بنابراین برروی کیفیت محصول نهایی اثرات سوئی ایجاد می کنند که با استفاده از ازن بصورت گاز و یا محلول در مایع این خسارات به محصولوارد نمی شود.