سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

کاظم برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم باغبانی
عباس یداللهی – استادیار دانشگاه تربیت مدرس تهران
علی ایمانی – استادیار بخش تحقیقات باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذرکرج

چکیده:

خشکی پدیده ای است که دامنه رشد و عملکرد گیاهی را محدود می نماید با توجه به اینکه بیشتر زمین های کشور با پتانسیل تولید بالا به دلیل کمبود اب بدون کشت رها شده اند دراین راستا آزمایشی جهت شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی برروی ۲۰ ژنوتیپ تجاری بادام درمنطقه مشکین دشت کرج انجام گردید نتایجحاصل از ازمایش های مورفولوژی و فیزیولوژی نشان داد که به ترتیب ۵۶و۸۲K سوپرنوا و آذر نسبت به بقیه ژنوتیپ ها واکنش های مناسب تری به تنش شدید خشکی داشتن د و مقاومت خیلی مطلوبی نشان دادند استفاده از این ژنوتیپ ها دربرنامه دیم کاری زمین های حاصلخیزی کشور به همراه فنون مدیریت آب درزمین های خشک به دست توانمند فارغ التحصیلان بخش کشاورزی علاوه براشتغال تعداد زیادی ا زمتخصصین این بخش به تولید اقتصادی بخش کشاورزی کمک فراوانی می کند.