سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش بین المللی مدیریت گردشگری و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ملیحه مسعودی – دانشجوی کارشناسی ارشد محیط زیست دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گر
عبدالرسول سلمان ماهینی – دکتری محیط زیست
مرجان محمدزاده – دکتری طراحی محیط زیست
سیدحامد میرکریمی – دکترای محیط زیست

چکیده:

اکوتوریسم یا طبیعت گردی برپایه توانمندی های محیطی و منابع طبیعی بنا نهاده شده و درصورتیکه با برنامه ریزی دقیق و امکان سنجی مناطق به لحاظ توان اکولوژیکی و توجه به درخواست تقاضا و نظرات مردم بازدید کنندگان ترکیب شود می تواند راهکاری جهت استفاده بهینه درحین حفاظت از مناطق تحت مدیریت را فراهم کند هدف اصلی این تحقیق نیز بررسی توانمندی اکولوژیکی پناه گاه حیات وحش میانکاله جهت یک فعالیت تفرجی خاص پرنده بینی می باشد پناهگاه حیات وحش میانکاله درجنوب دریای خزر واقع شده است این منطقه هرساله پذیرای ۶۰۰ تا ۸۰۰ هزار قطعه پرنده مهاجر است دراین پژوهش ابتدا جهت تعیین علاقمندی و تمایل بازدید کنندگان نسبت به این نوع تفرج بوسیله پرسشنامه نظر خواهی شد و سپس جهت تعیین توان اکولوژیک منطقه برای پرنده بینی از ارزیابی چند معیاره فازی استفاده گردید بدین منظور ابتدا نقشه های مربوط به معیارهای درنظر گرفته شده برای این کاربری شامل درصد تراکم پوشش گیاهی فاصله از زیستگاه پرندگان فاصله از رودخانه نوع کاربریاراضی و غیره در محیط GIS تهیه و پس از وزن دهی معیارها با روش AHP درمحیط Idrisi با استفاده از روش WLC تلفیق معیارها انجام شد.