سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

بنیامین گنجه خسروی – دانشجو کارشناسی ارشد عمران-سازه ، دانشگاه گیلان
نصرت اله فلاح – دانشیار گروه مهندسی عمران ، دانشگاه گیلان

چکیده:

دراین مقاله کنترل نیمه فعال ارتعاشات لرزهایی با کاربرد میراگرهای اصطکاکی در ترکیب با بادبند مورد تحقیق قرار میگیرد. با توجه به مناسب بودن عملکرد مواد پیزوالکتریک نسبت به دیگر مواد هوشمند، برای تنظیم نیروی لغزش در میراگرهای اصطکاکی از این مواد استفاده شده است. مواد پیزوالکتریک فرمانهای کنترلی را در قالب سیگنالهای ولتاژ از الگوریتمهای کنترلی دریافت میکنند و با واکنش نشان دادن در مقابل ولتاژ الکتریکی دریافتی، منقبض و منبسط شده که با این تغییر فیزیکی نیروی لازم برای تنظیم نیروی لغزش در میراگرها فراهم میشود. هدف از این مقاله بررسی عملکرد میراگرهای اصطکاکی مجهز به پیزوالکتریک با کنترل کنندهLQR بمنظور کاهش پاسخهای لرزهای سازه میباشد. سازه مورد مطالعه یک ساختمان ۱۰ طبقه بوده که بصورت یک قاب برشی با یک درجه آزادی جانبی در هر طبقه مدل میشود. با برنامه نویسی در محیطMATLAB از امکانات این نرمافزار برای مطالعه رفتار دینامیکی سازه مجهز به کنترل کننده استفاده شده است. پارامترهای مورد بررسی در این مطالعه شامل مقادیر ماکزیمم جابجایی طبقات ، شتاب طبقات و برش طبقات میباشد. با استخراج نتایج، رفتار سازهی کنترل شده با رفتار سازهی بدون کنترل مقایسه خواهد شد. این مقایسه نشان میدهد که جزء پیزوالکتریک با کنترل کنندهLQR قادر است با تنظیم لحظهایی نیروی لغزش میراگرها، موجب کاهش قابل توجه پاسخ لرزهایی ساختمان شود