سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهره محمدی ارفع – دانشکده مهندسی برق، کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
علی جهانیان – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده:

در تراشههای الکترونیکی نوین، شبکه ی سراسری ساعت محدودیت عمده ای روی تأخیر، توان مصرفی و منابع مسیریابی دارد. اخی راً روشهایی برای استفاده از ادوات بیسیم روی تراشه ارائه شده است که امکان توزیع سیگنال ساعت را با استفاده از این ادوات فراهم میسازد. این درحا لی است که استفاده از ادوات بیسیم روی تراشه سربار توان مصرفی و مساحت دارد. در این مقاله یک روش ترکیبی ارائه شده که با استفاده همزمان از اتصالات بیسیم و اتصالات فلزی، تعادل مناسبی بین مزایای اتصالات بی سیم و سیمهای فلزی ایجاد نموده است. نتایج آزمایشها بی انگر ای ن است که با استفاده از این روش تأخیر شبکه ساعت تا ۶۴ درصد و طول سیم ساعت حدود ۳/۱۳درصد روی مدارهای مورد آزمون کاهش مییابد و در عوض به مساحت سیلیکون حدود ۱/۹۲ درصد افزایش مییابد.