مقاله استفاده از اتانول و دمای پایین در جداسازی آلبومین از پلاسمای انسانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی زنجان از صفحه ۷۴ تا ۸۴ منتشر شده است.
نام: استفاده از اتانول و دمای پایین در جداسازی آلبومین از پلاسمای انسانی
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خالص سازی
مقاله پلاسمای انسانی
مقاله پروتئین
مقاله آلبومین

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی حسینی میرکامران
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری صالح
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری مجید

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پلاسمای انسانی منشا پروتئین ها و آنزیم های متفاوتی می باشد که دارای اثرات دارویی متفاوتی می باشند. از این داروها می توان فاکتورهای انعقادی هشت و نه، ایمونوگلوبولین ها، و آلبومین را نام برد. آلبومین دارای مولکولی زنجیره ای با ۵۸۵ آمینو اسید می باشد. آلبومین دارای ۱۷ پل دی سولفیدی می باشد که ایجاد یک پروتئین کروی پایدار می نماید. وزن مولکولی آلبومین حدود ۶۶۵۰۰ دالتون می باشد که حدود ۸۰ درصد فشار انکوتیک خون را سبب می شود. هدف از این مطالعه، تهیه آلبومین از پلاسمای انسانی با استفاده از اتانول و دمای پایین بوده است.
روش بررسی: در این مطالعه پلاسمای مورد استفاده از نوع FFP و اتانول مصرفی از نوع تجاری با خلوص ۹۴ تا ۹۶ درصد بود. مواد شیمیایی مصرفی شامل سدیم هیدروکساید، سدیم کلراید، اکتانوئیک اسید Analytical Grade و از شرکت مرک بود. در این مطالعه جداسازی آلبومین از پلاسمای انسانی با استفاده از اتانول در دمای پایین صورت پذیرفت. با تنظیم پارامترهایی از قبیل pH ، درجه حرارت، و درصد غلظت الکل در شرایط مختلف اجزای مختلف خونی از پلاسما جدا گردید که شامل قسمت های یک تا پنج بود. هر کدام از این اجزا می تواند منبع خوبی جهت جداسازی پروتئین ها و آنزیم ها در مراحل بعدی باشد. جزء اول منبع خوبی برای فیبرینوژن و فاکتور هشت انعقادی، جزء دوم مناسب برای تهیه ایمونوگلوبولین ها و در نهایت جزء پنجم منبع بسیار مناسب جهت تهیه آلبومین بود.
یافته ها: در این مطالعه آلبومین با دو غلظت پنج و بیست درصد تهیه گردید و مقایسه کیفیت در دو غلظت حکایت از خلوص بیش از ۹۵ درصد داشت. در تهیه آلبومین با غلظت ۵ درصد راندمان ۷۱ درصد و در تهیه آلبومین با غلظت ۲۰ درصد راندمان ۷۵٫۵ درصد به دست آمد.
نتیجه گیری: آلبومین تهیه شده خلوص بیش از ۹۵ درصد را نشان داد و میزان پلیمر آن کمتر از ۵ درصد بود. در تهیه آلبومین ۵ درصد می توان از غلظت پایین تر پایدار کننده سدیم کاپریلات استفاده نمود و همچنین در فرمولاسیون نشان داده شده که فرآیند تهیه را می توان با
pH حدود ۴٫۷ به جای ۶٫۵ شروع نمود، زیرا امکان آلودگی کاهش می یابد.