سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

شهریار خالدی – دانشیار اقلیم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
طاهره ابراهیمی نژاد – دانشجویان مهندسی فناوری اطلاعات
الهه پاک طینت –
آذر خالقی –

چکیده:

دومین گونه ی عمده ی گردشگری دردنیا اکوتوریسم است که می تواند در سطوح مختل فمنجر به گرایش گردشگران به مناطقی گرددکه جاذبه های طبیعی را شامل می شود از آنجایی که توسعه صنعت گردشگری و فناوری به شدت به یکدیگر وابسته می باشند فناوری اطلاعات توانسته درسالهای اخیر درصنعت گردشگری تحولات را پدید آورد و مفهوم جدیدی را تحت عنوان گردشگری الکترونیکی ابداع نماید که یکی از جنبه های گردشگری الکترونیکی گردشگری حیات وحش می باشد حال در این مقاله ضمن معرفی اکوتوریسم و گردشگری الکترونیکی حیات وحش بطور خاص اکوتوریسم حیات وحش گرگهای ایران معرفی شده و راه کاری جهت توسعه ان ارایه شدها ست.