سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود جلیلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه برق، دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه مازندر
محمدرضا کرمی – استادیار گروه برق، دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه مازندران
غلامرضا اردشیر – ستادیار گروه برق، دانشکده فنی- مهندسی دانشگاه مازندران

چکیده:

در این مقاله، روش جدیدی برای غنی سازی سیگنال گفتار ارائه می دهیم. این تکنیک حاصل ترکیب روش تفریق طیفی و آنالیز کدینگ بصورت پیشگوئی خطی (LPC) می باشد که بر اساس آن نویز بواسطه آنالیز LPC از سیگنال گفتار آلوده استخراج و از آن در روش غنی سازی تفریقی طیفی پایه (PSS) و تفریق طیفی چند بانده (MBSS) استفاده می شود. نتایج حاصل از این روش با روش های معمول مانند تفریق طیفی چند بانده مقایسه شده است.