سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین خورشیدی – دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
نادر برهمند – دانشگاه آزاد لارستان
فرامرز ولی پوراصلانی –
داریوش حسن نژاد – شرکت سهامی آب منطقه ای استان لرستان

چکیده:

وقوع پرشهای هیدرولیکی درجریانهای غلیظ ورودی به مخازن سدها و دریاچه ها امری عادی محسوب می گردد دراین تحقیق با استفاده از انالیز ابعادی و روش خودتشابهی ناقص چنین پرشهایی مورد مطالعه قرارگرفته و معادله ای جدید جهت تخمین نسبت عمقهای مزدوج پرش بدست آمده است به منظور تست کارایی این معادله از نتایج مجموعه ای ازازمایشات که جهت هردو نوع بستر صاف و زبر صورت پذیرفته است کمک گرفته شد نتایج ازمایشات نشان دهنده دقت و کارایی مناسب معادله جدید بدست آمده نسبت به معادله کلاسیک می باشد به عبارت دیگر نشان داده شد که نمی توان از تاثیر اختلاط سیال محیطی برجریان غلیظ و همچنین از تاثیر زبری بستر برروی مقدار نسبت عمقهای مزدج پرش حتی درمقادیر کوچک صرفنظر نمود.