سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۸

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

جعفر جعفری پورمیبدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
یعقوب علی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران – شرکت نسوز پیشرفته چینندگان م
کاوه ارزانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی نعمتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران- دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

آجرهای کوراندومی خلوص بالا با مقدار آلومینای بالای ۹۹% با استفاده از آلومینای تبولار و آلومینای ذوب شده (فیوز آلومینا) به عنوان اگریگیت و هم به صورت ترکیبی از هر دو تهیه و مورد بررسی قرار گرفتند. آلومینای ذوب شده دارای تخلخل های باز حدود ۸/۸% می باشد و این تخلخل ها بیشتر به صورت بزرگ و جدا از هم و یا به صورت منافذی که به خاطر ایجاد آگلومراسیون ایجاد می شود، می باشند. در حالی که این تخلخل ها در آلومینای تبولار به صورت ریز در داخل سیستم توزیع شدهاند. آجرها با نسبت های گوناگونی از آلومینای تبولار و آلومینای ذوب شده تهیه و در مورد آنها ازمون های انقباض پخت، دانسیته بالک، اندازه گیری تخلخل های ظاهری، استحکام سرد و گرم، شوک حرارتی، مقاومت در برابر سایش و همچنین آزمون سرباره (مقاومت در برابر خوردگی) به عمل آمد. نتایج این ارزیابی ها نشان داد که آجرهای تهیه شده از آلومینای تبولار قابلیت اجرایی بالاتری نسبت به آجرهای تهیه شده از آلومینای ذوب شده دارد.