سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین سمینار ملی مسائل ژئوتکنیکی شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد موحدان – محقق موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی
نادر عباسی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی

چکیده:

امروزه ژئوممبرانها به دلایلی نظیر نفوذپذیری پایین نسبت به سیالات کاهش زمان وسهولت اجرا دوام نسبی مناسب و به عنوان یکی از گزینه های مطرح درپوشش کانالها درخاکهامساله دار و نیز درکنترل نشت از مخازن ذخیره آب به حساب می ایند از این رو ارزیابی میزان نشت ودرصورت لزوممحدود نمودن نشت از این مصالح امری ضروری است دراین تحقیق به منظور کنترل کیفیت اجرای ژئوممبرانها دو استخر مشابه اما با سیستم ورود و خروج آب متفاوت و حجم نزدیک به ۱۰۰۰۰ مترمکعب که با استفاده از ورقهای ژئوممبران HDPE و با هدف ذخیره آب کشاورزی اجرا شده اند از نظر نشت مورد بررسی قرارگرفتند اگرچه پایش رقوم سطح آب درطول ۲۴ ساعت نشان داد که میزان خالص نشت به دست آمده برای استخرها درمحدوده۱۶/۹ -۹۷/۳ میلیمتردرروز برمتر مربع بوده و بسیارکمتر از میزان آن قبل از پوشش ژئوممبران ۲۰۰ میلی متر درروز برمتر مربع می باشد اما با توجه به نفوذپذیری بسیار پایین ژئوممبرانها و نیز تشابه کامل ابعاد مصالح روش اجرا و روش اندازه گیری دو استخر اختلاف بین مقدار نشت انها قابل چشم پوشی نیست.