سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای شیلات و آبزیان

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

محمدسعید گنجور – عضو هیات علمی، بخش بهداشت و بیماریهای میگو، پژوهشکده میگوی کشور

چکیده:

هدف از این پژوهش تدوین روشی سریع و آسان علاوه بر آزمونهای شناخته شده پیشین بمنظور تفکیک دو باکتری ویبریو آلژینولیتیکوس و ویبریو هاروی از یکدیگر بود. این دو باکتری در صنعت تکثیر و پرورش میگو اهمیت دارند و جزو مهمترین باکتریهای بیماریزا هستند، آزمونهای محدودی بجهت تفکیک آنها وجود دارد لذا ارائه روشهای جدید بمنظور تفکیک آندو از هم اهمیت فراوانی دارد . بر این اساس و با الگوبرداری از روش تاثیر نمک طعام بر رشد باکتریها، تاثیر رقتهای مختلف نمک کلرید پتاسیم بر رشد دو باکتری مذکور مورد ارزیابی قرار گرفت. بکمک این پژوهش مشخص شد که باکتری ویبریو آلژینولیتیکوس قادر است پس از ساعت ۲۴ ساعت در محیط حاوی ۱۱ درصد نمک کلرید پتاسیم رشد و کدورت قابل تشخیص ایجاد کند اما باکتری ویبریو هاروی در مجاورت ۱۱ درصد نمک کلرید پتاسیم حتی پس از ۱۱۸ ساعت رشد نکرد و کدورت قابل تشخیص ایجاد ننمود و محیط کشت آن، شفاف باقی ماند. لذا می توان چنین تفسیر کرد که رشد باکتری ویبریو آلژینولیتیکوس در مجاورت ۱۱ درصد نمک کلرید پتاسیم و در طی ۲۴ الی ۴۸ ساعت و در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد مثبت اما رشد باکتری ویبریو هاروی در همان شرایط و در مجاورت ۱۱ در صد نمک کلرید پتاسیم منفی است