سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی بیابان

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

اسماعیل علیزاده – دانشجوی دکترای مرتعداری دانشگاه تهران
انور سور – دانشجوی کارشناسی ارشد مرتعداری دانشگاه تهران
سید حسن کابلی – عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان

چکیده:

با توجه به گسترده بودن اثرات خشکسالی و کم آبی این پدیده علاوه بر جوامع انسانی، منابع طبیعی و تمامی موجوداتی که به نحوی با آن در ارتباطند را نیز در معرض خطر نابودی قرار می دهد. با توجه به وسعت و اهمیت اقتصادی که مراتع در کشور دارند و تغییرات زیاد خشکسالی بر روی میزان تولید مرتع و در نتیجه تولید دام و پروتئین خام کشور لزوما باید به دنبال راهکارهای برای کاهش اثرات خشکسالی بر روی این اکوسیستم خاص باشیم. یکی از عوامل محدود کننده تولید دام در مرتع کیفیت و کمیت آب مورد استفاده دام و میزان پراکنش آبشخوار در مرتع می باشد. نیاز آبی دام موجود در منطقه مورد مطالعه و میزان کیفیت و کمیت آب، آب انبارها و آب های زیرزمینی مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت. نتایج این بررسی نشان می دهد کیفیت آب آب انبارها به دلیل اینکه آب باران می باشد دارای کیفیت مناسبتری نسبت به آبهای زیرزمینی برای دام می باشد و از نظر کمیت آب و پراکنش نیز به دلیل قابلیت احداث آسان و محدودیت کمتر دارای مزیت بیشتری نسبت به آب های زیرزمینی می باشد.